Lekcie

Skupinové lekcie
Skupinové lekcie

Výhodou skupiny je zdieľaná snaha, ktorá dokáže ľahko prekonať lenivosť, odpor, či iné prekážky v praxi. 

Skupinové lekcie sú výbornou príležitosťou si vyskúšať prístup lektora a jeho zostavovania lekcií. To, s akým pocitom budete odchádzať z lekcie je síce z veľkej časti vaša práca, ale nemalý podieľ na ňom má práve lektorove vedenie. 

Zakladám si na vedení menších skupín tak, aby bola zachovaná možnosť práce s celou skupinou i jednotlivým klientom v nej. Rovnako i výstavba lekcií je "ušitá" na mieru skupine. 

 Maximálny počet v skupine tak dosahuje 10 praktikujúcich.

A ako čeršnička naviac je stretávanie sa s ľuďmi podobného zamerania.

Čo obsahuje každá skupinová lekcia?

 • uvodné naladenie sa na telo a dych
 • prípravné cviky/zahriatie dynamickou časťou (alebo oboje)
 • zostava ásan s určitým zameraním  má svoj vrchol a rovnako i postupné uberanie na náročnosti spojené s uzemňovaním (asány zo sedu a ľahu)
 • pranayama
 • šavásana
 • v pokročilejších skupinách meditácia


Individuálne lekcie
Individuálne lekcie

Vzané historicky - jóga je vlastne rozhovor tela a ducha, ducha a vedomia, vedomia a univerza...Do toho vnútorného rozhovoru vstupoval výlučne učiteľ, ktorý dôverne žiaka poznal. 

Výhodou dnešnej doby je obrovský rozsah možností, ktoré sa nám ponúkajú. Niekedy vtieravou formou, inokedy prichádzajú v správny čas, akoby na zavolanie. Naopak negatívnym dopadom sa môže javiť chaos, neschopnosť zorientovať sa...

 Čakať ale s praxou na to, že sa učiteľ objaví v správnu dobu sa nemusí vždy vyplácať. Je dobré urobiť prvý krok, pretože práve ono vytvorenie správneho zámeru stojí za rozhýbaním možností. Začiatok je polovica z celku.

Ak sa necítite na cvičenie v skupine, alebo preferujete individuálny prístup z iných dôvodov - neváhajte ma kontaktovať!

Čo odo mňa môžete očakávať?

 • postavenie dobrých základov
 • lekcie šité na mieru
 • prehlbenie vlastnej praxi (HATHA, vinyasa, half primary series ashtanga vinyasa)
 • základy relaxačných techník
 • uvedenie do meditačnej praxe